Informationer om Skjern Garden

Om Skjern Garden

Skjern Garden blev stiftet i 1985, og tæller mellem 20 og 25 drenge og piger, i alderen 5 til 25 år. De er blandt Danmarks bedste garder, og består af tambourkorps og brassband.  Garden optræder med et bredt musikrepertoire, spændende fra traditionel marchmusik, over evergreens til mere eksotiske danserytmer. Derudover optræder garden selvfølgelig også med show/tattoo.

Det er gennem årene blevet til mange rejser, og deltagelse i mange konkurrencer i ind og udland. Garden har bl.a. i 1991 vundet det tyske juniormesterskab for musikkorps og i 2002 og 2004 det internationale tyske mesterskab i Rastede, derudover er der hentet adskillige pokaler hjem fra andre tyske, og ikke at forglemme, danske konkurrencer. Af rejser kan nævnes ture til Luxembourg, Schweiz, Spanien, Polen, England, Belgien, Island, Tyskland, hvor garden i 2001 deltog ved verdensmesterskaberne og Frankrig hvor garden Bl.a. spillede i Euro Disney.

Uniformen er sammensat af blå en jakke, grå nederdel/benklæder og gul baret. Disse farver symboliserer tilknytningen til Skjern Kommune, i hvis våbenskjold, disse farver indgår. Minibetjentene bærer kopier af den danske politiuniform.

I december måned optræder Garden i nisseuniform, og musikken er i denne måned, naturligvis byttet ud med et stort repertoire af julens sange og salmer.

Bestyrelse & Udvalg

Bestyrelsen for Foreningen Skjern Garden

Post Navn Oplysninger
Formand Hanne Helene Sønderup Andersen Tlf. 27 20 08 46
hannehelene.25@me.com
Næstformand Helle Dansbo hbdansbo@gmail.com
Kasserer Bianca Bernhard biancabernhard83@gmail.com 

Sekretær

Medlem

Helle Relund

Jane Stokholm

 hellerelund@hotmail.com
Medlem Charlotte Abelone Thyme  
Medlem Anne Sofie Meyer  
Suppleant   Alice Sønderup  
     

Bestyrelsen for Støtte & forældreforeningen

PostNavnOplysninger
FormandAnne Sofie MeyerTlf. 81546610
Annesofiemeyer@gmail.com 
NæstformandHelle RelundTlf. 42219799
HelleRelund@hotmail.com 

Kasserer

 

Medlem

Medlem

Tonny Jensen

 

Hanne Helene Sønderup Andersen

Thomas Larsen

Tlf. 97364396
tkj69@live.dk 

Tlf. 27200846    hannehelene.25@me.com

Sponsor- og kalenderudvalg

NavnOplysninger
Tonny Jensen97 36 43 96
tkj69@live.dk
Alice Sønderup 

Bliv Garder

Hvad er Skjern Garden?

 • Skjern Garden er en bygarde bestående af drenge og piger i alderen fra 5-25 år.
 • Skjern Garden optræder til Byfester, Jul, Sportsarrangementer, private fester og firmaarrangementer mv.
 • Skjern Garden deltager i konkurrencer i ind – og udland. bl.a. DM , EM og VM

Musik + Kammerater = Fede oplevelser

 • For at være med i Skjern Garden er det ikke nødvendig, at du kan spille på et instrument i forvejen.
 • Er du til udfordringer, godt kammeratskab og oplevelser, så skulle du prøve Skjern Garden.
 • Husk du har altid 3 måneders GRATIS prøvetid.

Hvornår kan jeg starte i Skjern Garden?

Er du mellem 8 og 25 år, kan du starte som aspirant i Skjern garden. Du vil blive trænet, så du kan bestå en lille prøve, og få din blå uniform. Samtidig vil du lære en masse om musik, march og godt kammeratskab.

Info vedr. Skjern Garden

Aspiranter/Garder

 • 3 mdr. gratis prøvetid
 • Fra 8 år
 • Garderforeningen/medlemskab pr. barn 250kr.årligt
 • Forældre- og støtteforeningen pr. familie 200kr. årligt
 • Instrumenter lånes gratis af Garden. Prisen er god vedligeholdelse
 • Depositum
 • Uniform 300kr. (300kr. retur ved aflevering af komplet uniform)
 • Fritidsdragt og rejse taske 300kr. (200 kr. retur pga. slidtage)
 • Ved ændring af str. Byttes dette uden betaling.
 • Alle delene skal garderen selv opbevare hjemme.

Pris for ture:

 • Arrangementer i Danmark bliver Garden som regel betalt for.
 • Ture i Danmark er ca. 50 kr. pr. dag
 • Udlandsture i 7-12 dage mellem 1.000 kr. og 2.000kr. + Lommepenge

Musikundervisning

 • Krav til undervisning ved musikskole eller godkendt underviser af Garden.
 • Garderen skal selv sørge for undervisning og afregning.
 • Hvis der ikke er plads på musikskolen, kan Garden evt.
  hjælpe med en gammel garder det første år, hvor det er vigtigt at komme i gang.

Fra Aspirant til Garder:

 • Når man starter i Garden, lærer man først at marchere, adlyde kommandoer og forstå majorens tegn med staven.
  Når dette er på plads, skal man bestå en lille prøve/test for at vise, at man kan sine ting. Når prøven er bestået, får man sin blå uniform, og er nu en del af Skjern Garden.
 • Træningstiden for denne del er tirsdag kl. 16:30 til kl. 17:15.

Hvis man ønsker at blive Aspirant i Garden skal man første gang møde op på DHE, Skolebyen, Skjern, kl. 17:00, hvis det er i perioden 1. oktober til 31. marts. Hvis det er fra den 1. april og frem til den 30. september, man          ønsker at begynde som Aspirant skal man første gang møde op kl. 17:00 ved Gardens lokaler ved Byskolen, Bredgade 108, Skjern. Her vil vi aftale det videre forløb.

Hvad forventes af forældre til børn i Skjern Garden:

 • Sørge for at Jeres barn/børn kommer til træning og arrangementer.
 • At I bakker Jeres barn/børn op i de svære perioder når de lære meget, men selv synes det står stille.
 • Engang imellem køre til arrangementer i nærområdet til Skjern
 • Måske bage en kage til en tur eller lignende.
 • Skjern Garden er en aktiv ungdomsforening, som har et godt bagland af forældre. Uden dem ville det aldrig være muligt, at have så mange bolde i luften, og så godt et klima i Garden. Hvis nogen har lyst til at høre mere om evt. foreningsarbejde i Skjern Garden, er I meget velkomne

Ang. Gruppeundervisning/sammenspil:

Vores sammenspil vil hurtigt blive kedeligt for størstedelen, hvis det går hen og bliver til gruppeundervisning, da nogen har spillet i 12 år og andre i 1½ år. Heldigvis er musikken vi spiller i forskelligt niveau, så alle kan være med, når de først er kommet i gang. Det stiller selvfølgelig krav til, at alle øver grundigt derhjemme og deltager aktivt i sammenspillet.

Årskalender

Skjern Gardens årskalender 2021 er 30. udgave, og den sælges hvert år i Skjern – Tarm området. Kalenderen sælges i 2000 eksemplarer, og overskuddet går til køb af instrumenter, vedligeholdelse af uniformer, og til hjælp til ture til forskellige arrangementer og konkurrencer. Kalenderen er samtidig en lodseddel, og der udtrækkes hver måned en række gevinster, som er sponseret af forskellige firmaer. Ligeledes er der i kalenderen en hel række små og store annoncer. Disse annoncer er i høj grad med til at betale trykningen af kalenderen, så hermed skal lyde en stor tak til vore sponsorer/annoncører, og dem som hjælper med kalenderen.

Udtrækning 2022

Januar
 1729
 1010
 348
 431
 624
 763
 
 
 
Februar
683 
870
1042
1715
1751
1986
 
 
 
Marts
197
288
466
479
797
1862
 
 
 
April
314 
570
881
1849
1872
1920
 
 
 
Maj
475 
655
844
935
1254
1407
 
 
 
Juni
242 
 495
 648
 1499
 1506
 1526
 
 
 
Juli
145
441 
858
1534
1739
1816
 
 
 
August
263
969
971
1443
1845
 
 
 
 
September
58
94
991
1108
1143
1306
 
 
 
Oktober
 
 
 
 
 
 
 
 
 
November
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Udtrækning 2022

Januar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febuar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maj
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juni
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
August
 
 
 
 
 
 
 
 
 
September
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober
November
 
 
 
 
 
 
 
 
 
December
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privatlivspolitik for Foreningen Skjern Garden
10. maj 2018

Foreningen Skjern Gardens dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Skjern Garden er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Anette Jensen

Adresse: Præstegårdsvej 8, 6900 Skjern

CVR: 29465401

Telefonnr.: 40367062

Mail: anette@skjern-elektro.dk

Website: skjern-garden.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse

 

 • Oplysninger om delingsfører og instruktør:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
  • Andre oplysninger i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • CPR-nummer
  • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

 

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens aktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Administration af din relation til os

 

 • Formål med behandling af oplysninger på delingsførere og instruktørerne:
 • Håndtering af delingsførernes og instruktørernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af gardens aktiviteter m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, garde aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til hovedorganisation LGF (Sammenslutningen af Danske Bygarder) samt verdensorganisationen WAMSB (The World Association of Marching Show Bands) i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med aktiviteter og konkurrencer
 • Da foreningen er medlem af landsforeningen LGF, sker der videregivelse af oplysninger om delingsførere og instruktørerne til denne, for at delingsførere og instruktørerne kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra denne landsorganisation
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene/værge
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med gardeaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante organisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om delingsførere og instruktørerne i relevant omfang til organisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet delingsfører eller instruktør eller som lønnet delingsfører eller instruktør:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede delingsførere og instruktørerne:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter dit virke er ophørt

Lønnede delingsførere og instruktørerne:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, delingsførere og instruktørerne til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.